Při zpracováváni projektu Podzim budeme každý potřebovat 5-7 různých listů.
Source: Montessori – západ