V pondělí 20. 2. nás navštívila Martina Fialková, aby s dětmi zpracovala projekt o horninách a nerostech. Projektu se účastnily děti starší – třeťáci a čtvrťáci. Z práce byly nadšeni a svým mladším spolužákům vyprávěli o práci s mikroskopem, chemickými látkami a horninami. Ocenili i práci s rozehřátou čokoládou – magmatem. Paní Fialkové moc děkujeme.
Source: Montessori – západ