Zde najdete pozvánku na již avizovanou členskou schůzi 13. 6. 2018 od 18:00 ve Spolkovém domě. Připomínám, že již končí dvouleté funkční období stávajících orgánů a statutárních zástupců, proto musíme uspořádat volby nové. Je tedy opravdu potřeba sejít se v hojném počtu. Jako obvykle prosím o potvrzení účasti. Pokud skutečně nemůžete přijít, formulář plné moci můžete stáhnout zde.
Do výše zmíněných funkcí a orgánů má právo volit a být zvolen každý člen spolku. Prosím vás tedy také, abyste dali vědět předsedkyni spolku, pokud budete mít zájem na některou z funkcí kandidovat.

DH