Z důvodu přerušení dodávky elektrického proudu je tento den školní jídelna mimo provoz. Žákům, kteří zůstávají ve družině,doporučujeme vzít si větší svačinu. 
Zdroj: Montessori Jih