Předávám vám aktuální informaci o termínu přijímacích zkoušek na osmiletá gymnázia – dle dnešního vyjádření ministra školství R. Plagy se přijímací zkoušky uskuteční 9.6.2020.
Blanka Křížová
Přijímací zkoušky na osmiletá gymnázia