Rodinné centrum Světýlka nabízí rodinám místo, kde mohou kvalitně trávit společný čas, potkávat se a vzdělávat.

V létě 2016 se rodinné centrum sloučilo s dalšími dvěma spolky do jednotného Montessori Vlašim

Adresa:
Palackého nám. 65, 258 01 Vlašim (mapa)
Kontaktní osoba:
Lenka Pavlíčková 723 086 166, leniky@seznam.cz

160212_MS_Monte_132

Základní informace

Rodinné centrum v současnosti nabízí kroužky pro děti od 1 roku, vzdělávání pro děti od 2 let dle principů Montessori pedagogiky (jesle, školička), kurzy, semináře, vzdělávací akce a besedy pro širokou veřejnost.

Historie

Rodinné centrum založilo několik maminek na mateřské dovolené v květnu roku 2007. Pro centrum se podařilo získat klubovnu ve Spolkovém domě ve Vlašimi, jehož zázemí a nádherná zahrada se všem staly velkou oporou a radostí. Na podzim roku 2007 se začalo scházet cca 15 rodin (převážně maminek s dětmi, ale postupně i tatínků a prarodičů) dvakrát týdně v herně, vycházející z principů výchovy a vzdělávání Marie Montessori. Postupně se rozšiřovala nabídka aktivit pro rodiče a děti a pozice rodinného centra se ve Vlašimi ustálila. V roce 2008 centrum otevřelo vlastní denní Montessori školičku pro děti od 3 do 6 let. Některé z nadšených maminek se přihlásily ke studiu Montessori diplomového kurzu a za podpory Města Vlašimi, pana starosty Luďka Jeništy, Ministerstva práce a sociálních věcí ČR, Nadace Vinci, Evropského sociálního fondu a za velkého nadšení a obětavosti všech zúčastněných rodin se podařilo školku provozovat celé 3 roky. V září 2011 se ve Vlašimi otevřela nová mateřská škola s jednou Montessori třídou a také současné jesle. Ve školním roce 2012/2013 bylo třeba znovu otevřít školičku, aby se i děti, které se vzhledem k nedostatku volných míst nedostaly do MŠ Vorlina, mohly učit a prožívat Montessori výchovu.
„Mír na světě začíná v našich dětech.“ (Maria Montessori)