V týdnu od 31.10. – 4.11. proběhne sběr papíru, děti odevzdají balíčky ke kontejneru a ve třídě lísteček se zapsanými kilogramy.
Source: Montessori – jih