Sdružení Bodlinka zajišťovalo dětem a jejich rodičům vytvoření příjemné atmosféry a důvěry v novém prostředí školky.

V létě 2016 se Sdružení Bodlinka sloučilo s dalšími dvěma spolky do jednotného Montessori Vlašim, který podporuje Montessori pedagogiku, styl a úroveň práce v MŠ.

Adresa školky:
V Sadě 1900, 258 01 Vlašim (mapa)
Kontaktní osoba:
Barbora Pavlisová, Nemeckova.Barbora@email.cz
160125_Hernicka_195_orez
Montessori Vlašim spolupracuje s pedagogy a vedením školky na vytváření co nejlepších podmínek pro děti. Podporuje způsob práce pedagogů. Během roku pořádá na půdě MŠ několik akcí pro rodiče a děti. Na podzim to bývají drakiáda a dýňování. Děti tak v úvodu školního roku zažívají spolupráci školky a rodičů, čímž nabývají pocitu bezpečí a jistoty. V období adventu probíhá „Vánoční setkání“, aktivita společně připravovaná školkou a spolkem, která zahrnuje vánoční jarmark, rukodělnou dílnu a zpívání koled u vánočního stromku. Na den dětí připravuje spolek celodenní náplň s překvapením. Během roku zajišťuje mikulášské balíčky, společné foto, šerpy a knihy pro předškoláky.
Spolek je zprostředkovatelem komunikace mezi rodiči a vedením školky, podporuje způsob výuky a přístupu v této instituci, zajišťuje semináře a kurzy pro pedagogy školky.