Jak vypadá školní den v Montessori třídě?

  • Vyučování začíná stejně jako v ostatních třídách v 8:00 hodin.
  • Výuka probíhá v 90minutových blocích, které jsou odděleny 30minutovou přestávkou.
  • Odpolední vyučování je organizováno stejně jako v tradičních třídách.
  • Děti pracují samostatně, případně ve skupině. Samy si volí, jaké činnosti se budou věnovat, jaké pomůcky ke své činnosti použijí a kde budou pracovat.
  • Každý den se scházíme na ranní elipse, kde si předáváme aktuální informace k výuce, chodu třídy apod.
  • Předměty zůstávají stejné jako v tradiční třídě, tzn.: ČJ, M, AJ, TV, HV, VV.
  • Výuka anglického jazyka probíhá po jednotlivých ročnících a hodinami provází Mgr. Monika Kuřetová a asistent Steve Volf, který je rodilým mluvčím. I při výuce anglického jazyka jsou využívány názorné pomůcky.
  • Jediný jiný předmět je kosmická výchova, která zahrnuje Náš svět a PV.
  • Děti při osvojování učiva používají především Montessori pomůcky, proto si nové poznatky dobře „osahají“. Získané znalosti ověřují v pracovních listech.
  • Každý den děti zapisují shrnutí své práce do deníků, jsou vedeny k sebehodnocení.
  • Hodnocení učitelem v těchto třídách je slovní, zaznamenává individuální pokrok každého dítěte.