7.30–8.30 příchod dětí
7.30–9.00 volná hra, práce s Montessori pomůckami
9.00–9.30 svačina
9.30–10.10 scházíme se na tzv. elipse a věnujeme se jednomu tématu
10.15–10.45 tvoříme podle toho, co jsme probrali v elipse
11.00–12.00 jdeme ven – na zahradu Spolkového domu nebo na procházku do okolí
12.00–12.30 oběd
12.30–13.00 čas na vyzvednutí dětí, které chodí domů „po o“
13.00–14.30 někdo spí, někdo poslouchá pohádky
14.30–14.45 svačinka
14.45–16.00 čas na volnou hru uvnitř nebo venku, práce s pomůckami, odchod dětí domů