Pracovník školní družiny montessori: Michala Havelková Dis.
Webové stránky družiny: http://www.zssidliste.cz/skola/skolni-druzina/
Cena: 500 Kč/pololetí

Děti z montessori tříd mají možnost docházet do montessori družiny každý den po skončení vyučování do 14:30ti hodin, kdy se přesouvají do ostatních družin. Činnost v družině je rozdělena na odpočinkovou – po obědě, kdy si děti hrají, odpočívají či pracují dle vlastního přání a potřeby. Od 13. hodiny probíhá činnost řízená, kdy se společně tvoří – věnuje se činnostem pracovně-technickým, výtvárným, atd. (v případě, že děti mají potřebu jiné aktivity a neruší ostatní, nejsou do činnosti nuceni). Je snahou o co možná nejdelší pobyt venku (tzv. činnost rekreační a turistická) – pokud to dovolí počasí, tak se pravidelně každý čtvrtek chodí na zahradu Spolkového domu.