Rok 2016

Rozvaha v plném rozsahu
Výkaz zisku a ztrát v plném rozsahu

Rok 2017

Rozvaha v plném rozsahu
Výkaz zisku a ztrát v plném rozsahu
Příloha v účetní závěrce