Rok 2016

Rozvaha v plném rozsahu 2016

Výkaz zisku a ztráty v plném rozsahu 2016

Příloha v účetní závěrce v plném rozsahu 20176

Rok 2017

Rozvaha v plném rozsahu 2017

Výkaz zisku a ztráty v plném rozsahu 2017

Příloha v účetní závěrce v plném rozsahu 2017

Rok 2018

Rozvaha ve zkráceném rozsahu 2018

Výkaz zisku a ztráty ve zkráceném rozsahu 2018

Příloha v účetní závěrce 2018

Rok 2019

Rozvaha ve zkráceném rozsahu + příloha v účetní závěrce za zdaňovací období roku 2019

Rok 2020

Rozvaha + Výkaz zisku a ztrát ve zkráceném rozsahu 2020

Příloha v účetní závěrce ve zkráceném rozsahu 2020

Rok 2022

Rozvaha + Výkaz zisku a ztrát + Příloha v účetní závěrce ve zkráceném rozsahu 2022