Všem přeji krásné Vánoce a šťastné vykročení do nového roku.
Dětem a Jitce děkuji za krásná dnešní přáníčka a slibuji, že 3. ledna už určitě přijdu.
Připomínám ředitelské volno na dny 21. a 22. 12. Sejdeme se opět 3. ledna 2018.
Source: Montessori – západ