Herna je vybavena Montessori pomůckami, které jsou zaměřeny na správný vývoj dítěte a pomáhají rozvíjet vrozené dovednosti dítěte. Děti mohou pod dohledem rodičů poznávat, zkoumat známé i pro ně nové pomůcky, díky kterým získávají větší sebevědomí ze zvládnutí práce s pomůckou, zkušenosti, samostatnost i vnitřní jistotu.
Ve výtvarném koutku mohou děti vyzkoušet a zdokonalit se v základních výtvarných technikách a na opičí dráze se pěkně protáhnout.
Volná herna je určena dětem od 1 roku.
Kdy a kde kroužek probíhá
Průběh kroužku
Pár užitečných
informací pro rodiče

Kdy a kde kroužek probíhá

KDY: v pátek  14:00 – 17:00
KDE: Rodinné centrum Světýlka, Žižkovo nám. 135, Vlašim

Průběh kroužku

Program herny

V herně se děti učí pracovat s Montessori pomůckami, komunikovat a spolupracovat s ostatními dětmi. 

Prostor herny je rozdělen dle Marie Montessori do jednotlivých oblastí vzdělávání. Dospělý sleduje dítě při jeho činnostech, pomáhá mu a věnuje se mu. Může dobře vnímat, co zrovna jeho dítě v daném období nejvíce zajímá. Dítěti je průvodcem.

Pár užitečných informací pro rodiče

Najdete nás

Cena

Jak se přihlásit

Dokumenty ke stažení: