Seznam učebnic k odevzdání:

Tabulky pro ZŠ
Základy chemie II. – 9. roč.
Školní atlas světa
Zeměpis 8
Přírodopis 9
Občanská výchova 9
Matematika – sbírka úloh
Matematika 9 – 1. díl
Matematika 9 – 2. díl
Matematika 9 – 3. díl
Fyzika 9
Dějepis 9
Český jazyk 9
Čítanka 9

UČEBNICE MUSÍ BÝT ČISTÉ, VYGUMOVANÉ A SLEPENÉ!!! 
VZADU MUSÍ BÝT VYPLNĚNA TABULKA SE JMÉNEM A STAVEM.
Source: Montessori X