V pátek se půjdeme podívat na vystoupení dětí ZUŠ. Vybíráme 20,- Kč.
Zdroj: Montessori Západ