Žákům, kteří se zúčastnili výletu do Terezína, zbývá v třídním fondu přeplatek 84,- Kč. Tento přeplatek bude odečten u některé z dalších plateb (př. kino, Vodní dům).
Source: Montessori X