V pátek 30. 11. jedeme do Prahy. Prvňáci a druháci navštíví v rámci Kosmické výchovy Muzeum smyslů a třeťáci Planetárium. 
Výukové programy v Praze