Upozorňuji na změnu termínu zápisu do Montessori školičky a do jeslí – více viz. příslušné stránky. DH